financieel verslag 2015

 

FINANCIEEL VERSLAG 2015 : Toelichting bij het overzicht 2015 onderstaand.

 

Dankzij uw bijdrages en giften heeft de Stichting Vangamarthy ook in 2015 weer de projecten in India goed kunnen helpen bij hun verdere ontwikkeling.

 

Inkomsten.

De toegezegde bijdragen van onze donateurs, van de projecten ” Tribal Education” en ”projecten van Sanjeevani”, blijven ook dit jaar een betrouwbare bron van inkomsten van de stichting.

De post ”giften” bestaat uit eenmalige of periodieke bijdragen, al dan niet met een specifiek aangegeven bestemming, van donateurs, maar ook uit opbrengsten van acties van derden, zoals scholen en/of groepen.

 

Overboekingen naar India.

 

Het bedrag van € 30.000 welke is overgemaakt naar Sanjeevani is gebruikt voor diverse programma's zoals de bouw van toiletten, het slaan van waterputten; gezondheidszorg;

exploitatiekosten; vervoer en de post diversen en onvoorzien.

Het bedrag van € 8.000 ten behoeve van Studieondersteuning, het project van Father Innaiah (voorheen Aureo), is bedoeld voor schoolkosten van individuele leerlingen die naar diverse scholen gaan, en voor de onderwijskosten van twee dorpsscholen.

 

Kosten van de stichting.

Ook in het jaar 2015 is het ons weer gelukt de kosten van de stichting in Nederland zo laag mogelijk te houden. Het vermelde bedrag van € 815 dekt niet alle onkosten die gemaakt werden. Bestuursleden en andere vrijwilligers nemen nog steeds een groot deel van de gemaakte kosten voor eigen rekening.

In 2015 was er een bedrag aan onkosten van ongeveer € 1.000 welke niet gedeclareerd zijn.

 

H.Mertz, penningmeester.

  

 

Besteding giften en Legaten  in 2016

 

Ook in 2016 zijn weer vele projecten gerealiseerd vanuit de beschikbare financiële middelen.

Father Raphael laat ons het volgende weten :

- er  zijn 29 waterzuiveringsprojecten gerealiseerd in de afgelopen 3 jaren, waarvan 13 in 2016: 7 projecten in dorpen, 2 in internaten voor meisjes, 2 in ziekenhuizen en 2 in scholen. Meer dan 9000 mensen extra kunnen nu gebruikmaken van water dat gereinigd is van een overdosis fluor.

-computervoorzieningen:In Bhimaram is een computer met printer geinstalleerd op een lagere school, na een verzoek daartoe van docenten en scholieren.

-uitbreiding van het arsenaal aan schoolbanken

130 Schoolbanken zijn geleverd aan scholen in een 7-tal dorpen in het Nalgonda-district.

-bouw van toiletten

Ook in 2016 zijn in het kader van het ‘rural sanitation programme’ toiletten bij woningen gebouwd, meer dan 100 bij een totale besteding van ruim  €   9000 .