Over ons

“OP WEG NAAR EEN BETERE TOEKOMST”

In Nederland: Vangamarthy

Stichting Vangamarthy steunt projecten voor plattelandsontwikkeling in een
aantal dorpen in het Nalgonda District, Andhra Pradesh, in Zuid-India.
De stichting wil met financiële steun de allerarmsten in de dorpen op weg
helpen naar een betere toekomst.
Planning en uitvoering van de projecten gebeurt in nauw overleg met de mensen in India.

In India: Sanjeevani
De programma’s in India worden uitgevoerd door medewerkers van
Sanjeevani Charitable Trust, de directe samenwerkingspartner van
Stichting Vangamarthy.
Inmiddels heeft Sanjeevani een voorbeeldfunctie gekregen voor
andere lokale organisaties. Ook is er steeds meer samenwerking
met de Indiase overheid.

Werkgebied en doelgroepAls werkgebied is gekozen voor een aantal dorpen in het Nalgonda District in de deelstaat Andhra Pradesh, een gebied waar de bevolking in sociaal-economisch opzicht erg achtergebleven is. De inwoners horen grotendeels tot de allerarmste groepen in de Indiase samenleving: kastelozen, mensen uit de allerlaagste kasten, tribalen (mensen die in stamverband leven).