Jaarverslag 2010

 

JAARVERSLAG 2010

VAN DE STICHTING VANGAMARTHY

Voor het budgetjaar 2010 is de Stichting erin geslaagd het basisbudget te handhaven op het niveau van het jaar ervoor. Door de hoge inflatie in India betekent dit een feite een financiële achteruitgang voor de projecten aldaar. Het kost elk jaar meer moeite om het budget te handhaven, de groep donateurs wordt steeds ouder en van uitbreiding van deze groep is nauwelijks sprake. Ook wordt het moeilijker om  subsidie van instanties te blijven krijgen. laat staan een hogere bijdrage.

Desondanks is ook in 2010 het een en ander in India gerealiseerd. In de woorden van Father Raphael bij zijn terugblik op 2010  :

In het kader van dorpsontwikkeling was er weer aandacht voor de positie van vrouwen en het vergroten van hun kansen op eigen inkomen, in het gezondheidszorgprogramma lag in 2010 de nadruk op schoolgezondheidszorg:  meer dan 300 kinderen van de lagere scholen kregen een medische checkup, extra voedingsmiddelen en geneesmiddelen voor eventuele ziektes. De docentenopleiding is inmiddels het vierde jaar ingegaan en heeft al meer dan driehonderd onderwijzers en onderwijzeressen afgeleverd, een professie waarvoor in ‘ ons’  gebied in India altijd emplooi te vinden is.  De Stichting Vangamarthy is in financiële zin behulpzaam geweest bij de aanschaf van leermiddelen, labuitrusting, meubilair e.d. .

Dankzij de sponsorloop van het Stella Maris College in Meerssen is voor 2010 geld beschikbaar gekomen om sanitaire voorzieningen en een waterzuiveringsinstallatie op de campus van de docentenopleiding te gaan realiseren. Voor 2011 zal geld gevraagd worden om de schooltjes van schoolmeubilair te voorzien. Het beschikbare bedrag wordt door extra subsidie van Wilde Ganzen opgehoogd.

In 2010  heeft de Stichting Vangamarthy enkele voorlichtingsactiviteiten ondernomen; in April is de Damesvereniging  Oud-Caberg (Maastricht) geïnformeerd over de projecten in India, ook is een soortgelijke avond verzorgd op het Mondiaal Centrum in Maastricht. Op Hemelvaartsdag was de Stichting aanwezig op de Hemelvaartsmarkt in Maastricht. Deze  activiteiten hebben ook een redelijk bedrag opgeleverd.

De wandelvereniging Termaar heeft besloten met de opbrengst van de wandelingen in 2010 de Stichting Vangamarthy extra te sponsoren.